MEMBRAPOL 260 CAMPER

Image

MEMBRAPOL 260 CAMPER is een hygro-hardend polyurethaan elastomeer membraan met uitstekende mechanische, chemische, thermische en UV-bestendige eigenschappen. 
Het product wordt gekenmerkt door een elasticiteit van meer dan 600%, is koud uitgehard en hardt uit in contact met lucht en vocht. 

Na uitharding vormt MEMBRAPOL 260 CAMPER een continu en duurzaam waterdichtingssysteem.

TOEPASSINGSGEBIEDEN 
- Waterdicht maken en beschermen van campers, terreinwagens pick-ups, vrachtwagens, aanhangwagens 
- Waterdicht maken van camper daken

VOORDELEN 
- Bestand tegen verwering en vries-dooicycli 
- Ondoordringbaar voor water en doordringbaar voor waterdamp 
- Uitstekende thermische weerstand 
- Uitstekende weerbestendigheid 
- Uitstekende mechanische weerstand 
- Volledige hechting aan het oppervlak 
- Gemakkelijke toepassing (roller, kwast of airless spray) - Bestand tegen gewone detergenten, oliën en chemicaliën 
- Toepassingstemperatuur 5°C tot 35°C 
- Bedrijfstemperatuur -30°C tot +90°C
GEZONDHEIDSVEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Tijdens de bereiding en toepassing van MEMBRAPOL 260 CAMPER wordt aanbevolen beschermende kleding te gebruiken zoals handschoenen, veiligheidsbril en masker. Het is brandbaar, dus houd het uit de buurt van warmtebronnen. 
Tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. 
Gebruik een geschikt masker om inademing van het product te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. 
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk wassen met veel water en een arts raadplegen. We Tevens wordt aanbevolen het product niet in het milieu te verspreiden. 

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET PRODUCT RADEN WIJ U AAN DE MEEST RECENTE LAATSTE VERSIE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.
GEZONDHEIDSVEILIGHEIDSMAATREGELEN Tijdens de bereiding en toepassing van MEMBRAPOL 260 CAMPER wordt aanbevolen beschermende kleding te gebruiken zoals handschoenen, veiligheidsbril en masker. Het is brandbaar, dus houd het uit de buurt van warmtebronnen. Tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. Gebruik een geschikt masker om inademing van het product te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk wassen met veel water en een arts raadplegen. We Tevens wordt aanbevolen het product niet in het milieu te verspreiden. VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET PRODUCT RADEN WIJ U AAN DE MEEST RECENTE LAATSTE VERSIE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.
PRODUCTKENMERKEN 
Kleur: wit Verpakking: 1 kg en 6 kg blik 
Verbruik: MEMBRAPOL 260 CAMPER 
wordt gewoonlijk toegepast in twee lagen, met een verbruik van ongeveer 1 kg/m² in een dubbele laag. Poreusheid van het oppervlak, vochtigheid, temperatuur, methode van toepassingsmethode kan het verbruik en de droogtijden variëren aangegeven. Opslag: MEMBRAPOL 260 CAMPER kan worden gebruikt binnen 12 maanden na de verpakkingsdatum. Bescherm de materiaal tegen vocht, vorst en direct zonlicht. Opslagtemperatuur opslag: +5°C tot +30°C. 
De producten moeten in de originele, ongeopende verpakkingen.

TOEPASSINGSMETHODES 
Voorbereiding van het substraat Alvorens MEMBRAPOL 260 CAMPER aan te brengen, moet het oppervlak grondig worden voorbereid om een optimaal resultaat te verkrijgen. langdurige waterdichtheid. Het oppervlak moet schoon en droog zijn en vrij van elke verontreiniging die de hechting van het membraan op enigerlei wijze kan beïnvloeden. de hechting van het membraan op enigerlei wijze beïnvloeden. Alvorens het product aan te brengen, raden wij aan het oppervlak te gronden met MEMBRAPOL CAMPER PRIMER, verkrijgbaar in de versie voor GVK ondergronden of in de versie voor aluminium ondergronden. Productvoorbereiding en -toepassing Product klaar voor gebruik na grondige homogenisatie met mechanische roerder op lage snelheid. In dit stadium is het mogelijk om verdun het product met maximaal 5% in gewicht MEMBRAPOL DILUENTE PU, na overleg met het technisch bureau van Membrapol. MEMBRAPOL 260 CAMPER wordt aangebracht in twee lagen, met een interval van 24 uur tussen elke laag. Toepasbaar met roller, kwast en airless spray (hierbij is de verdunning maximaal 10% in gewicht van MEMBRAPOL DILUENTE PU). In het geval van extreem complexe toepassingen wordt aanbevolen om ook een derde laag MEMBRAPOL 260 CAMPER aan te brengen. Voor het waterdichtingssysteem te voltooien, wordt aanbevolen de ultraviolet-stabiele polyurethaan toplaag aan te brengen, MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER.
GEZONDHEIDSVEILIGHEIDSMAATREGELEN Tijdens de bereiding en toepassing van MEMBRAPOL 260 CAMPER wordt aanbevolen beschermende kleding te gebruiken zoals handschoenen, veiligheidsbril en masker. Het is brandbaar, dus houd het uit de buurt van warmtebronnen. Tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. tijdens de toepassing wordt voldoende ventilatie aanbevolen. Gebruik een geschikt masker om inademing van het product te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk wassen met veel water en een arts raadplegen. We Tevens wordt aanbevolen het product niet in het milieu te verspreiden. VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET PRODUCT RADEN WIJ U AAN DE MEEST RECENTE LAATSTE VERSIE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Infomatie

Distributeur België

Rotec Camper & Caravan
Heikesveld 75
3910 Pelt - België
E-Mail : info@rotecgarage.be
Telefoon +32 (0) 472 30 62 64